js金沙3983

http://www.thedarklake.com 2020-08-08
新闻搜索  返回列表   研究生院首页     
关于申请学位证明书人员信息的公告(2020-7-29 更新)
时间: 2017/12/22 15:50:00  访问次数:22990
  根据《学位证书和学位授予信息管理办法》的相关规定,对于学位证书遗失或损坏者,经获学位人员本人申请,学位办核实后,予以出具“学位证明书”,原学位证书失效,现将名单公告如下:
序号
姓名
学位类别
专业(领域)名称
原学位证书编号
获学位日期
遗失或损坏日期
公告日期
1
任衍杭
工程硕士
电子与通信工程
1028032017201522
2017.9.28
2017.12.14
2017.12.22
2
高杨
工商管理硕士
 
1028032008S00017
2008.4.9
2017.6.22
2018.1.29
3
毕凤伟
文学硕士
汉语言文字学
1028032008000975
2008.7.3
2018.3.16
2018.3.27
4
方翠萍
会计硕士
 
1028032017201058
2017.7.3
2017.8.11
2018.3.27
5
王晓
经济学硕士
国际贸易学
1028032012000886
2012.4.19
2018.4.3
2018.4.27
6
柏春松
理学博士
运筹学与控制论
1028022014000061
2014.7.1
2016.1.23
2018.6.14
7
刘彬
工学硕士
计算机应用技术
1028032012000264
2012.4.16
2018.6.27
2018.7.10
8
李薇薇
文学硕士
英语语言文学
1028032014001067
2014.7.1
2018.8.7
2018.8.31
9
吴从毛
工学硕士
测试计量技术及仪器
1028032008001289
2008.7.3
2018.11.29
2018.11.30
10
许小婷
文学硕士
美术学
1028032011001509
2011.7.6
2017.5.13
2019.3.12
11
邱锦平
文学硕士
中国古代文学
1028032010001034
2010.7.5
2019.3.14
2019.3.22
12
申振
艺术学硕士
设计艺术学
1028032016101776
2016.7.1
2019.4.19
2019.4.26
13
晋芳
工程硕士
电子与通信工程
1028032018200493
2018.7.1
2018.8.29
2019.9.19
14
何宇红
工学硕士
电磁场与微波技术
1028032017100496
2017.4.25
2019.9.11
2019.9.19
15
金惠亮
法律硕士
 
Z1028032015000012
2015.4.28
2019.9.19
2019.10.9
16
雷丹
新闻与传播 硕士
 
1028032019201494
2019.7.1
2019.9.24
2019.10.23
17
VAN GASTEL TANYA
经济学硕士
国际贸易学
1028032019102461
2019.7.1
2019.10.22
2019.10.23
18
齐亚娟
文学硕士
传播学
119033050005
2005.3.30
2019.10.31
2019.11.18
19
方睿彦
文学硕士
广播电视艺术学
119033040751
2004.10.10
2019.10.31
2019.11.18
20
郑新涛
工程硕士
化学工程
1028032016200810
2016.7.1
2019.11.13
2019.11.18
21
孙艳
理学硕士
基础数学
1028032011000822
2011.7.6
2019.11.28
2019.12.17
22
安文
哲学硕士
科学技术哲学
1028032017102140
2017.7.3
2019.12.18
2020.1.13
23
李文静
艺术硕士
艺术设计
1028032017201451
2017.7.3
2019.11.19
2020.1.13
24
沈燕
文学硕士
外国语言学及应用语言
1028032006001305
2006.10.10
2020.1.15
2020.5.26
25
刘定邦
文学硕士
传播学
1028032018102068
2018.7.1
2020.5.18
2020.6.11
26
余潇
管理学硕士
行政管理
1028032012000920
2012.4.19
2020.6.1
2020.6.11

27

吴??/SPAN>

 理学硕士

 生物化学与分子生物学

1028032014001434

 2014.7.1

2020.7.7

 2020.7.29

 
 
研究生院学位办